DigicEar
Online Music Courses

DigicEar Online Music Courses

DigicEar is een initiatief van Kees van Unen, componist, musicus en docent muziektheoretische vakken.
Gestart in 2015 is DigicEar een welkome aanvulling geworden op het klassikale muziektheorieonderwijs dat op alle muziekvakinstellingen (hogescholen, conservatoria) wordt gedoceerd.

In eerste instantie wordt het accent gelegd op de onderdelen Solfège/Algemene Muziekleer. Het vak Solfège omschrijft een stelselmatige training van het muzikale gehoor met het doel dit te ontwikkelen tot een ultieme trefzekerheid met betrekking tot het onvoorbereid uitvoeren van een ritme en een melodie.

Daarnaast worden er in het professioneel muziekonderwijs (conservatoria) hoge eisen gesteld aan de notatie van voorgespeelde ritmische en melodische dictees en het determineren van harmonische opeenvolgingen.

Het vak Muziektheorie omschrijft alle muzikale begrippen en de samenhang daartussen en is ondersteunend voor het vak Solfège (lezen en schrijven van muzikale processen).

Voor wie is DigicEar beschikbaar?

DigicEar richt zich op twee doelgroepen.

Ten eerste is er een grote groep van leerlingen voortgezet onderwijs, die zich voorbereidt op een toelating muziekvakstudie. Het maakt niet uit of dat een studie klassieke muziek of jazz of pop is. De cursus Solfège/ Algemene Muziekleer behoort tot de algemene vakken en is grotendeels stijloverschrijdend. Bovendien is Kees van Unen didactisch vakbekwaan en heeft een jarenlange ervaring als theoriedocent in de afdelingen klassiek, jazz en pop.

In 2015 – 2016 gaat DigicEar ook worden ingezet voor een tweede doelgroep: studenten aan muziekvakinstellingen, die extra ondersteuning wensen kunnen zich melden. DigicEar heeft een flexibiliteit, die het eenvoudig maakt om pakketten op maat te kunnen samenstellen.

Maart 2015

UNKmusic/Kees van Unen